Naše hodnoty

Naše hodnoty a identita

Spoločnosti skupiny Heilig sú progresívne organizácie, ktoré chcú vytvárať pridanú hodnotu na vybraných trhoch pre klientov a zamestnancov spoločnosti Heilig Group. Naše riešenia ponúkajú zákazníkom vylepšenia v oblasti inovatívnejšej, efektívnejšej a udržateľnejšej práce, ako aj zabezpečenia kontinuity výrobných procesov.

Spojením ľudí, vedomostí a zdrojov v oblasti hromadnej manipulácie, recyklácie, služieb a technologických procesov vytvárame efektívne riešenia.

Skupina Heilig Group je so zdravým ziskom a silnou bilanciou aktívna na domácich európskych trhoch a na vybraných rozvíjajúcich trhoch mimo Európy.

Heilig Group Heerhugowaard en Bezner Heerhugowaard

Našim zákazníkom poskytujeme:

– Vysokokapacitné systémy v doprave, skladovaní a prekládke sypkých materiálov
– Vysokokvalitné stroje a zariadenia na spracovanie surovín a ich zhodnocovanie
– Efektívne riešenia pre prepravu, separáciu, triedenie, miešanie, sušenie, ohrev alebo zhodnocovanie materiálov z odpadových tokov
– Spoľahlivé a inovatívne elektrické systémy pre budovy, zariadenia a strojové parky
– Robustné stroje na spracovanie dreva
Priemyselné miešacie zariadenia s vysokou presnosťou pre objemy do 75 000 litrov
– Udržateľné riešenia na využitie energie a prenos tepla prostredníctvom výmenníkov tepla v mnohých odvetviach
-Skúsenosti z oblasti vytvárania znovu využiteľných materiálov z odpadu pre udržanie kruhovej ekonomiky
– Naše moderné strojové parky a výrobné závody na výrobu kvalitných strojov a zariadení

error: Content is protected !!