O skupine Heilig

O skupine Heilig

Priemyselné spoločnosti potrebujú inovatívne, efektívne prispôsobené systémy na zabezpečenie kontinuity výrobných procesov. Stroje a zariadenia sú nevyhnutné pre spracovanie surovín a následné vytvorenie hodnotnejších výrobkov.
Heilig Group je skupina spoločností ponúkajúca kreatívne a vysoko kvalitné riešenia a služby pre rôzne priemyselné odvetvia po celom svete.
Ponúkame naše dlhoročné skúsenosti z oblasti inžinierstva, výroby, montáže, projektového riadenia a údržby strojov, zariadení a inštalácií. Špecializujeme sa na riešenia na mieru v oblastiach strojárstva, procesných technológií, technológie recyklácie, výmeny tepla, a elektrotechniky.

Na základe našich skúseností vieme, že to najvhodnejšie riešenie je vždy riešenie prispôsobené na mieru. To si vyžaduje flexibilné a kreatívne zužitkovanie poznatkov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu technológie ponúkanej našim zákazníkom.

Priemyselné odvetvia

Prekládka sypkých materiálov

Systémy na prepravu, skladovanie, premiestňovanie a nakladanie materiálov.

Waste-to-Energy

Separácia nerecyklovateľných materiálov, ktoré môžu byť použité ako palivo pre elektrárne na odpadovú energiu. Okrem toho tiež získavanie hodnotných materiálov zo spodného popola.

Nakladanie s odpadmi a recyklácia

Spracovanie, triedenie, separácia, čistenie, redukcia alebo zhodnocovanie materiálov.

Recyklácia plastov

Triedenie plastov zo zmiešaného odpadu a následné čistenie a separácia rôznych druhov plastov. Konečným produktom sú čisté plastové vločky alebo granulát, ktoré môžu byť použité ako základný materiál pre priemysel spracovania plastov a odevný priemysel.

Spodný popol / troska

Spracovanie spodného popoľa zo spaľovania odpadov alebo trosky z procesu výroby ocele. Hlavným cieľom je zhodnocovanie kovov, neželezných kovov a cenných minerálov.

Biomasa

Spracovanie, triedenie a separácia odpadového drevného materiálu a výroba peliet ako trvalo udržateľných palív pre elektrárne.

BIOGAS-PRODUCTIE

Výroba bioplynu

Výmenníky tepla na sušenie, filtráciu a ohrev bioplynov pre kogeneračné zariadenia a priemyselné kotly.

Zhodnocovanie odpadového tepla zo spalín

Výmenník tepla, ktorý obnovuje teplo zo spalín (emisie) na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií. Teplo môže byť znovu použité a prenesené na užitočné aplikácie.

Spracovatelia práškov a pást

Priemyselné miešadlá na výrobu potravín, chemikálií, farieb, farmaceutických výrobkov, plastov, minerálov a kovov.

Heilig Group EECV Ertsoverslag Europort CV, aanleg nieuwe transportbanden

Výroba ocele

Výrobcovia ocele používajú dopravníkové systémy a stroje na spracovanie rudy a uhlia. Dodávame rôzne stroje, elektrické inštalácie a systémy na spätné získavanie tepla zo spalín.

shutterstock_669529729

Stavebníctvo

Skupina Heilig dodáva elektrické inštalácie pre inžinierske siete a infraštruktúru v stavebníctve. Projekty zahŕňajú automatizáciu, riadenie strojov, procesné inštalácie, osvetlenie, požiarnu detekciu, solárne panely a nízkonapäťové inštalácie.

Heilig Group Heerhugowaard en Bezner Heerhugowaard

Poľnohospodársky sektor

V sektore poľnohospodárstva ponúkame elektrické riešenia, ako sú systémy regulácie klímy, riadenie procesov, požiarna signalizácia, osvetlenie, solárne panely, nízkonapäťové systémy vo firemných budovách, riadenie strojov, elektrické skrine a vizualizácia procesov.

Oswald Maschinenbau

Drevospracujúci priemysel

Drevársky priemysel používa stroje na zaobľovanie a profilovanie, odkôrňovanie a pílenie, spracovanie, ostrenie, triedenie, dopravu a rezanie dreva.

DSCN9743

Ťažba surovín

Skupina Heilig ponúka rôzne riešenia pre prepravu, prekládku a spracovanie surovín v baniach a lomoch. Stroje na redukciu, drvenie, preosievanie, triedenie, umývanie, dopravu, nakladanie a vykladanie materiálu.

DSC02149

Bagrovacie spoločnosti

Naše stroje sa používajú na bagrovanie vodných ciest, rekultiváciu pôdy, čistenie povrchu. Tiež na spracovanie sypkých materiálov, ako je piesok, štrk, mušle, žula a iné druhy kameňov.

shutterstock_241498927

Výrobné spoločnosti

Dodávame množstvo technických riešení pre výrobné spoločnosti kde sa suroviny premieňajú na cenné výrobky. Dodávame stroje, špecializované zariadenia, výmenníky tepla, elektroinštalácie a procesné inštalácie na kľúč.

error: Content is protected !!