Spoločnosti skupiny Heilig

www.bezner.com

Riešenia pre recykláciu odpadu

Firma Bezner poskytuje riešenia pre spracovanie, triedenie a separovanie rôznych druhov odpadov; od spracovania návrhu, cez výrobu, montáž až po servis zariadení.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie a recyklácia kovov

Náš recyklačný závod v Holandsku špecializovaný na spätné získavanie neželezných kovov z popola zo spaľovania odpadov a trosky. Vďaka najmodernejším technológiám je schopný odseparovať hliník a ťažké kovy, čo zaručuje vysoký stupeň čistoty finálneho produktu.

www.heiligmixers.com

Priemyslené miešadlá

Návrh, výroba, montáž a servis kónických miešacích systémov a iných typov priemyselných miešadiel. Okrem produkčnej činnosti táto divízia tiež poskytuje služby pre všetky typy mixérov pre priemyselné aplikácie, zahŕňajúc servis, opravy a úpravy (aj pre iné značky.)

www.geurtsheatexchangers.com

Výmenníky tepla

Návrh a výroba výmenníkov tepla, ktoré sú určené pre ohrev, chladenie, rekuperáciu tepla, odparovanie a kondenzáciu, vyzžiteľné v množstve priemyselných odvetví.

www.heiligbv.com

Od návrhu po inštaláciu strojov a zariadení

Návrh, výroba, montáž, kontrola a servis strojov a zariadení určených na recykláciu odpadov a manipuláciu sypkých materiálov. Od samostatných komponentov až po komplexné riešenia na kľúč.

wwww.anthapol.com

Recyklačné stroje a zariadenia pre manipuláciu so sypkými materiálmi

Návrh a výroba strojov určených na prepravu voľne sypaného materiálu; a na spracovanie a recykláciu odpadov so zameraním na poľský, český a slovenský trh.

www.bub-anlagenbau.de

Riešenia pre recykláciu plastov

B+B Anlagenbau sa špecializuje na návrh, výrobu, montáž a servis strojov a kompletných liniek na separáciu, triedenie a čistenie plastového odpadu. Výsledným produktom sú PET vločky, ktoré sú základným materiálom v plastovom priemysle.

www.bezner-oswald.com

Drevospracujúce stroje

Bezner-Oswald poskytuje riešenia pre drevospracujúci priemysel, od jednotlivých strojov po kompletné automatické linky. Frézovacie, profilovacie stroje, stroje na odkôrňovanie, rezacie a oddeľovacie píly, a taktiež špeciálne riešenia ako napríklad stroje na dierovanie guľatiny.

www.beemster.nl

Elektroinštalácie

Špecialista pre moderné riešenia elektroinštalácie. Návrh a realizácia technologických riešení určených pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie spodného popola

Návrh, výroba a montáž zariadení na spracovanie spodného popola a trosky z pecí a zhodnocovanie železných a neželezných kovov..

www.nmh-sro.com

Návrh a výroba jednoúčelových zariadení

Produkčný závod skupiny Heilig Group pre výrobu priemyselných strojov, zariadení a oceľových konštrukcií. Pôsobí tiež ako OEM (Original Equipment Manufacturer) pre iné obchodné značky.

Heilig_Fabrication_Logo_Vertical_CMYK shadow

Kovovýroba

Ako podporná spoločnosť v oblasti spracovania kovov dodáva našim sesterským firmám produkty na mieru a polotovary z rôznych zliatin ocele.

error: Content is protected !!