Dobré nápady sú tu vždy vítané

V spoločnosti Beemster pracujem od roku 2002. Som elektrikár a moje pracovné týždne sa líšia. Vo štvrtok dostávame pracovný harmonogram pre nadchádzajúci týždeň, ale ak je to potrebné, harmonogram sa dá upraviť. V prípade, že máme projekt v zahraničí, informujú nás dostatočne vopred, pretože niekedy budete pracovať v zahraničí niekoľko týždňov. V roku 2017 som bol niekoľkokrát na služobnej ceste v Holandsku aj v zahraničí. Pri služobných cestách v zahraničí (väčšinou vo Francúzsku, ale aj v Nemecku, Anglicku, Fínsku a Taliansku) pracujeme dva po sebe idúce týždne. Po tejto zmene máme jeden týždeň voľno.

Projekty v Holandsku, ako aj v zahraničí môžu trvať týždeň, ale aj niekoľko mesiacov. Pracujete s rôznymi ľuďmi. Nielen s kolegami z Beemster, ale aj s ľuďmi z Heilig, Geurts a Recco, v závislosti od projektu.

Napriek veľkému pracovnému zaťaženiu je tu vždy dobrá pracovná atmosféra. Každý k nej musí prispieť sám. Keď vás niečo obťažuje, musíte to povedať. Nezaťažujte sa sami. Najmä keď ste v zahraničí s tímom kolegov, kde sme spolu aj ubytovaní. Pracujeme spolu, jeme spolu, aj na televíziu sa pozeráme spoločne. Jediná vec, ktorú spoločne nerobíme, je spánok! Nediskutujeme len o problémoch, ale aj o veciach, ktoré sa vydaria. To je veľmi špeciálne v Beemster, neizolujeme sa jeden od druhého.

Každý projekt je iný a každý zákazník je iný. Učíte sa každý deň. Snažíme sa čo najskôr vyriešiť problémy a výzvy. Musíte sa uistiť, že zákazník je spokojný, to je náš hlavný cieľ. Preto musíte byť kreatívny a potrebujete improvizovať a mať dobré technické znalosti. Musíte spolupracovať ako tím. Najmä keď sme v zahraničí, vždy si berieme so sebou materiál navyše; aby sme vedeli poskytnúť to najlepšie možné riešenie.

Bas radí novým kolegom:
Uistite sa, že ste flexibilní a nezávislí. Je tiež dôležité, aby ste boli spoločenskí a tvoriví. Ukážte, čo všetko dokážete, dobré nápady sú vždy vítané. Ak si myslíte, že iný prístup prináša lepšie možnosti, skúsime to. Neskôr skontrolujeme, ktorá metóda je lepšia. To nám dáva slobodu učiť sa navzájom jeden od druhého.

Čo by ste mali vedieť o firme Beemster:
Pri slove elektrotechnika si ľudia väčšinou vybavia domáceho elektrikára. My však robíme na projektoch najmä z výrobného, poľnohospodárskeho a stavebného priemyslu. Nerobíme elektroinštalácie pre dom, kuchyňu, či záhradu, ale pracujeme na veľmi špecializovaných projektoch. A to je niečo úplne iné.

error: Content is protected !!